HORUP INTERNATIONAL, s.r.o., oceľové stožiare, stožiar, stĺp, stĺpy

O NÁS

► Vitame Vás na stránke HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. ◄
                                                                            
                           Vitajte na stránke spoločnosti
HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. ®
 
     Po dlhoročných veľmi dobrých pracovných skúsenostiach spoločníka firmy s podnikateľským prostredím v Slovenskej republike sa rozhodol pre založenie spoločnosti HORUP INTERNATIONAL, s.r.o., ktorá bola založená 08.08.2011 zakladateľskou listinou.
     Spoločnosť HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. začala vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania služieb v Dánskom kráľovstve. Spoločnosť spolupracuje s významnými firmami: HorupMaskiner A/S, WicaSystem A/S.
     Poskytujeme služby v oblasti: servis, montáž, údržba a opravy regálových systémov a zakladačov, dopravníkových liniek, baličiek EURO paliet, nakladacích rámp, priemyselných brán.
    Od roku 2011 spoločnosť rozšírila svoju pôsobnosť aj na trhu v Nemecku. Poskytujeme služby v oblasti: montáž komponentov pre firmu Chemie- undTankanlagenbauReutherGmbH, ktorá od júna 2014 prešla zmenou názvu firmy na Reuther STC GmbH, zaoberajúca sa výrobou nosných valcových stožiarov pre veterné elektrárne. Montáž komponentov spočíva v montáži všetkých vnútorných komponentov, medzi plošín, výťahu, vzduchotechniky, rebríka a zábradlí, dverí a bezpečnostných zábran, predprípravy pre elektroinštaláciu. Po dlhoročných dobrých skúsenostiach sa stala naša spoločnosť jediným dodávateľom montáže komponentov. Od roku 2014 pre firmu Reuther STC GmbH zabezpečujeme aj kontrolu a prípravu plechov pred valcovaním skruží.
     V druhej polovici roka 2014 spoločnosť HORUP INTERNATIONAL, s..r.o. odkúpila výrobnú halu a sociálno-administratívnu budovu v ktorej dlhé roky pôsobila firma Alena Korekáčová – SIDON, ktorá sa zaoberala výrobou oceľových osvetľovacích a trakčných stožiarov, ktorých kvalita bola podložená výrobným technologickým postupom schváleným TECHNICKÝM A SKÚŠOBNÝM ÚSTAVOM STAVEBNÝM, n.o., a získaním ES CERTIFIKÁTU ZHODY. Naša spoločnosť tak nadviazala na ich dlhoročnú tradíciu a získala ES CERTIFIKÁT ZHODY na naše výrobky.
 
© 2011 - 2023 horup.sk ®