HORUP INTERNATIONAL, s.r.o., oceľové stožiare, stožiar, stĺp, stĺpy

Kvalita

► Vitame Vás na stránke HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. ◄
 
 
Spokojnosť zákazníka považuje spoločnosť HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. za svoju prioritu.
   
O kvalite výrobkov spoločnosti  svedčí výrobný technologický postup schválený
TECHNICKÝM A SKÚŠOBNÝM ÚSTAVOM STAVEBNÝM, n.o., a získaním ES CERTIFIKÁTU ZHODY,
ako aj SK CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY.