HORUP INTERNATIONAL, s.r.o., oceľové stožiare, stožiar, stĺp, stĺpy

Kontakt

► Vitame Vás na stránke HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. ◄
 
Názov a sídlo:
HORUP INTERNATIONAL, s.r.o.           
Lomnická 1500
093 03 Vranov nad Topľou
Zapísaný: v OR SR, Okresný súd Prešov,
oddiel Sro, vložka číslo: 24828/P
Korešpondenčná adresa:                                                   
HORUP INTERNATIONAL, s.r.o.
Lomnická 1500
093 03 Vranov nad Topľou

Súradnice GPS:
48.860876, 21.664242
Mobil:   +421 905 256 440
E-mail:
kontakt@horup.sk
            ocelovestoziare@gmail.com

 

Konateľ: Slavomír Ihnát
Fakturačné údaje: HORUP INTERNATIONAL, s.r.o.
Lomnická 1500
093 03 Vranov nad Topľou
IČO:        46 314 547
DIČ:        2023332949
IČ DPH:  SK2023332949
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
 
číslo účtu pre vnútroštátny styk: 0562993913/0900
číslo účtu pre medzinárodný styk (IBAN): SK9209000000000562993913
SWIFT: GIBASKBX
 
Otváracie hodiny
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené
 
             Administratívna budova                                                                  Výrobná hala
  
 
 
MAPA: